تاپو ((TAPU)) همان سند ملک می باشد.
در کشور ترکیه تاپو همان سند تایید کننده حق مالکیت املاک و مستغلات است. پس از آن که شما این سند را کسب نمایید به عنوان صاحب واقعی کامل املاک و مستغلات در ترکیه به رسمیت شناخته خواهید شد.
در ترکیه، تنها نهاد رسمی دولتی که مراحل ادرای خریداری املاک و مستغلات را کنترل نموده و انجام می دهد، کاداستر و تاپو (Cadastre and Tapu ) است. این سازمان دولتی ، تضمین کننده قانونی بودن و شفافیت یک معامله ملک است.
پس از انعقاد قرارداد و انجام تمام مراحل مالی و اداری و اخذ نظریه کارشناس رسمی مورد نیاز برای شروع فرایند نقل و انتقال سند املاک و مستغلات، دفتر مشاور املاک ، بوسیله یک نماینده به همراه خریدار و فروشنده ، اسناد را به اداره تاپو و کاداستر شهر و منطقه ای که مستغلات درآن قرار دارد، ارسال می دارد.
پس از رسیدن پاسخ مثبت از سازمان های بازرسی مربوط به شهروندان خارجی و پرداخت مالیات و عوارض مربوطه، خریدار، اسناد اصلی، ثبت عنوان مالکیت (تاپو) را دریافت می دارد که، تایید می کند انتقال اموال مورد نظر از فروشنده به مالک جدید انجام شده است.
1
چه نوع اطلاعاتی در تاپو مشخص شده است؟
۱. استان
۲. شهر
۳. منطقه
۴. محل سکونت
۵. خیابان
۶. محل
۷. تعداد طبقات
۸. نوع املاک و مستغلات *
۹. مساحت کل
۱۰.محدوده
۱۱.نوع مالکیت
۱۲.ارزش ممیزی و ثبت اراضی
۱۳.کاربری املاک و مستغلات **
۱۴. سهم در املاک و مستغلات در قطعه زمینی که دارای چندین صاحب است
۱۵. بلوک
۱۶. طبقه
۱۷. شماره آپارتمان
۱۸. مشخصات صاحب ملک
۱۹. تاریخ انتقال مالکیت (ثبت تاپو)
۲۰. شماره ممیزی و ثبت اراضی و املاک
۲۱. امضای رئیس اداره تاپو یا نماینده از طرف ایشان
در کشور ترکیه تاپو همان سند تایید کننده حق مالکیت املاک و مستغلات است. پس از آن که خریدار این سند را کسب نماید به عنوان صاحب واقعی و کامل املاک و مستغلات در ترکیه به رسمیت شناخته خواهد شد.